Informácie o platbách školného


Koľko, ako a kedy sa platí školné?

Školné na našej škole stojí 20,00€/ mesiac za každý študijný predmet (ak dieťa študuje napr. gitaru a výtvarný odbor, platí sa osobitne za oba predmety). Platí sa vždy polročne k 20. septembru daného roku x 5 mesiacov a k 20. februáru daného roku x 5 mesiacov (tj. 100€/ polrok). Školné treba uhradiť na účet číslo

SK43 5600 0000 0008 6100 4003

Variabilný symbol pre konkrétny študijný odbor nájdete v IZUŠ po prihlásení, resp. ho viete zistiť u vašich pedagógov, alebo nám napíšete mail, alebo nám zavoláte :) Ak by ste s VS nevedeli rady, stačí nám do poznámky k platbe napísať meno dieťaťa+ študijný odbor za ktorý uhrádzate platbu.

Školné sa nevracia z dôvodu prázdnin, štátnych sviatkov a iných skutočností, kedy vyučovanie neprebieha a taktiež sa z dôvodu choroby, alebo neprítomnosti dieťaťa nevracia.

Môžem využiť vzdelávací poukaz?

Nie, na našej škole neprijímame vzdelávacie poukazy.