O nás

Záleží nám na vývoji umeleckej stránky detí. Myslíme si, že pre zdravú spoločnosť je nevyhnutné rozvíjať umenie ako také, pretože umenie pomáha k správnemu duševnému a psychickému vývinu detí :) 

Škola je riadne zapísaná do Siete škôl a školských zariadení SR so začatím svojej činnosti od 1.9.2023.

Skúsení pedagógovia

Naša škola disponujeme skúsenými pedagógmi, ktorí sú aktívnymi umelcami. Chceme u detí podporovať umenie a vychovávať tak vzdelané publikum pre ďalšie generácie.

Vzdelávanie na dosah ruky

Naša umelecká škola funguje v poobedňajších hodinách v priestoroch ZŠ Báhoň. Učitelia si samy berú deti na vyučovanie z poobedňajšieho klubu detí. Tým pádom rodičom odpadá rozvážanie detí po okolitých obciach, či mestách.

Tvoríme a prezentujeme

Naším cieľom je nie len samotná výučba, ale i reprezentovanie sa na verejnosti v rámci obce a časom i mimo nej na rôznych súťažiach a podujatiach. Týmto chceme obohatiť kultúrny život v okolí a prinášať ľuďom radosť, ktorá je pre šťastný život každého z nás potrebná.