Informácie o štúdiu


Ak moje dieťa už navštevuje školu je potrebné opäť prísť na zápis?

Nie , nie je to potrebné. Dieťa automaticky pokračuje ďalej budúci školský rok.

Ak moje dieťa navštevuje napr. výtvarný odbor a chceme, aby navštevovalo napr. klavír je potrebné prísť na prijímacie skúšky?

ˇÁno je potrebné, aby ste prišli na zápis s novou prihláškou a absolvovali prijímacie skúšky.

Ako môžem svoje dieťa prihlásiť do SZUŠ Báhoň?

Úplne jednoducho: stačí kliknúť na tento link 

 https://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=909

Formulár treba: vyplniť, vytlačiť, podpísať a následne stačí prísť na prijímacie skúšky dňa 9.5.2024 do budovy ZŠ Báhoň v čase od 15-18,00 spolu s prihláškou a samozrejme s naším budúcim žiakom :)

Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, nič sa nedeje. Prihlášky bude možné vypísať aj ručne na zápise :)

Ak by ste termín z vážnych dôvodov nestihli, skúste nás kontaktovať telefonicky a pokiaľ budeme mať voľné kapacity na daný odbor, vieme dieťa prijať.

Ako zistím, či je dieťa prijaté na ZUŠ?

Ak ste odovzdali prihlášku a zúčastnili ste sa prijímacích skúšok treba kliknúť na tento link- spracovanie výsledkov môže trvať niekoľko dní.

https://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/informace_o_prijeti/?zus=909&fbclid=IwAR2ri1o0lPo2mSw3w5FOSWOq__yhRwpiKpjVhV-RiM6s_LCUxfNOWzEakTY

Zadáme meno a priezvisko+ rodné číslo s lomítkom (111111/2222). Pokiaľ máme priradeného pedagóga žiak je prijatý. Pokiaľ žiak priradeného pedagóga nemá, prijatý nie je.

Je odovzdanie prihlášky a účasť na prijímacích pohovoroch záväzné?

Áno, odovzdanie podpísanej prihlášky a účasť na prijímacích pohovoroch je záväzné. Znamená to, že žiak začne vyučovanie v danom odbore na ktorý bol prijatý od septembra, tzn. nový školský rok.

Od ktorého roku dieťaťa môžem svoju ratolesť prihlásiť?

Na našu školu prijímame len tie deti, ktoré majú v daný rok (2024) k 1. januáru už dovŕšených 5 rokov a viac.

Kedy prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha v poobedňajších hodinách v ZŠ Báhoň tak, aby sa nekrylo s vyučovacím procesom ZŠ Báhoň.

Vyučovanie NEPREBIEHA počas prázdnin, štátnych sviatkov, voľna a výnimočných situácii, kedy je budova ZŠ zatvorená z dôvodu, ktoré zabraňujú vyučovaniu. Pre tieto prípady nevzniká nárok na vrátenie školného.

Ak mi dieťa navštevuje poobedňajší klub detí (družinu) musím ísť do školy a odviesť ho triedy?

Nie, nemusíte :) Deti, ktoré sú v poobedňajšom klube detí si jednotliví učitelia našej ZUŠky vyberú na hodinu samy a taktiež ich do klubu detí vrátia naspäť.

Aké odbory sa dajú študovať?

Na našej škole môže deti študovať odbor: tanečný, výtvarný, hudobný, literárno-dramatický a plánujeme do budúcna otvárať i audio-vizuálny odbor. Pre hudobný odbor je možné študovať: klavír, gitaru, spev, flautu (zobcovú, priečnu), saxofón, trúbku a husle.

Koľko študijných odborov môže navštevovať moje dieťa naraz?

Naraz sa dá študovať maximálne 2 odbory a to jeden individuálny a jeden skupinový odbor. Napríklad tanec+ hra na flaute, výtvarný odbor+ hra na husliach a pod.

Aký je rozvrh vyučovania?

Rozvrh vyučovania sa formuje prvý vyučovací týždeň (od 4.septembra). Keďže je závislý od ďalších poobedňajších aktivít detí a aktivít školy, reálne sa s vyučovaním začína v ideálnom prípade najskôr druhý septembrový týždeň. Skupinové odbory: tanec, výtvarný odbor, LDO, audiovizuálny odbor+ teória hudby budú mať rozvrhy zverejnené na webe školy. Učitelia individuálnych predmetov (gitara, klavír spev atď.) si hodiny dohodnú individuálne s rodičmi telefonicky, alebo mailom.

Ako a kedy môžem odhlásiť svoje dieťa zo SZUŠ Báhoň?

Dieťa je možné odhlásiť k polroku, alebo ku koncu školského roku vypísaním, podpísaním odhlášky a jej fyzickým doručením vedeniu školy. V rámci šk. roka je možné dieťa odhlásiť len na základe zhoršeného zdravia, alebo zmeny trvalého bydliska.


Kde sa môžem obrátiť, ak mám inú otázku?

Pri vašich ďalších otázkach nás neváhajte prosím kontaktovať mailom na szusbahon@gmail.com