Hudobný odbor

Hra na gitare:

Marián Skácel, marianskacel11@gmail.com

Peter Virgovič, petervirgovic957@gmail.com

Miroslav Brna, brnamiro1@gmail.com

Hra na klavír:

Filip Cindrić, filip.cindric06@gmail.com

Vanda Sláviková, baranova.wanda@gmail.com

Hra na flaute:

Marta Mccauley, martamccauley@yahoo.com

Spev:

Diana Jakušová, diana.deakova@gmail.com

Hra na husliach, hudobná teória:

Perla Majerová, gymajerova58@gmail.com


Literárno- dramatický odbor:

Barbora Bazsová, bbazsova@hotmail.com


Tanečný odbor:

Andrea Vaňková, vankova.budmerice@gmail.com


Výtvarný odbor:

Marta Mccauley, martamccauley@yahoo.com